Just nu

Trafikkontoret startar omvandlingen av Selma stad

2016-08-18

Nu börjar den efterlängtade omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. Under de närmaste åren kommer det att byggas ett nytt torg, 800 bostäder, butiker, kontor, en kombinerad idrottshall med studentlägenheter, en ny hållplats, parkstråk och ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Det tar flera år innan allt är klart och trafikkontoret är först ut med sina arbeten.


Det här är i stora drag vad de kommer att göra:
– Backadalen kommer att få ny sträckning. Gatan kommer att ansluta till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än i dag. Det skapar mer plats för nybyggnation på den södra sidan av Backadalen.
– Litteraturgatan kommer att byggas om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Det ger en smidigare trafik samtidigt som området får en trevligare karaktär.
– Busshållplatsen flyttas så att den kommer närmare det nya torget.
– Stora mark- och ledningsarbeten genomförs för att göra klart för allt det som ska byggas i området.


Klicka här för att se Trafikkontorets film om omvandlingen.

 

Start i september
Trafikkontoret räknar med att komma igång i början av september och kommer sedan att arbeta i området under flera år och i olika etapper. Deras arbeten kommer så klart att medföra en del buller och kanske mindre störningar av trafiken, främst mellan klockan 07.00 och 18.00. Det går att komma till torget och nå alla verksamheter dagtid under hela byggtiden. De gör vad de kan för att allt ska flyta så smidigt som möjligt och hoppas på din förståelse.


Träffa dem under september i Selma Center

Deras byggledning finns på plats i Selma Center varje onsdag klockan 16.00 – 18.00 under september. De kan berätta mer och svara på dina frågor om sitt arbete.


Du kan också kontakta dem direkt på telefon:

Niclas Bryngelsson, trafikkontorets byggledare, telefon 073-311 89 89
Mikael Reidal, trafikkontorets kommunikatör, telefon 031-368 23 37

img-03-784x442img-01-784x442Selma Stad