Just nu

Trafiknytt för Selma Lagerlöfs Torg

2016-12-16

Gångbanan längs Backadalen fram till och längs Litteraturgatan kommer stängas för gående och cyklister den 19 december 2016 till maj 2017. Gångbron vid Backadalen är öppen. Detta kommer att innebära begränsningar i framkomligheten inom området men gående och cyklister kommer att kunna passera i området.

Följ orange hänvisningsskyltar.

 

Röd sträckning: Avstängd gång- och cykelbana

Grön sträckning: Öppen gång- och cykelbana

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Entreprenörens kontaktperson: Per-Olof Kjell, telefon 0703-94 70 70

Trafikkontorets byggledare: Niclas Bryngelsson, telefon 0733-11 89 89

Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se

 

Karta_avstangning_gcbana

Karta över Selma Lagerlöfs Torg. Röd sträckning – avstängd väg. Grön sträckning – framkomlig väg.