Just nu

Transportväg anläggs till byggarbetsplats

2020-12-21

För att kunna leverera material till byggnation som pågår för kvarteren C2 och C3 behöver en transportväg anläggas mellan Gåsagången 53-56, affärshuset Backa 75:19 och Nils Holgersson gata. Transportvägen följer den röda linjen i bilden nedan. Där transportvägen korsar gångbanan vid entrén till byggarbetsplatsen kommer grindar finnas, som kommer användas när arbetsfordon passerar.

Den röda linjen visar transportvägen från Litteraturgatan till byggarbetsplatsen.


Igångsättning av transportvägen har dragit ut på tiden då man tittat på andra alternativ och inväntat beslut från Trafikkontoret angående att kunna nyttja Nils Holgerssons gata.

Efter övervägande är dock det tänkta förslaget att anlägga transportvägen vid Gåsagången 53-56 det enda brukbara alternativet.


För att undvika förseningar med pågående nybyggnation startas arbetet nu på tisdag den 22 december med bland annat uppsättning av byggstängsel.


Transportvägen förbi Gåsagången 53-56 och affärshuset Backa 75:19 kommer att används för leveranser dagtid till och från byggarbetsplatsen preliminärt till och med 2023. Här byggs Egnahemsbolagets kvarter C2 och C3 med 111 bostadsrätter.


Det röda strecket med prickar visar byggstaketets placering.