Just nu

Välkommen till öppen bod 30 november

2016-11-24

Mark- och Energibyggarna bjuder in till Öppen bod den 30 november kl 13-14.
Har ni frågor som rör trafikkontorets byggnation som sker nu och framöver är ni varmt välkomna med era frågor.

Just nu pågår arbeten utanför Selma Center och längs med torgstråket, vilket kommer fortsätta ca en månad till.
Arbetena väster om Litteraturgatan återupptas vecka 48 och fortsätter i några veckor till.
Byggnaden söder om Skälltorpskolan är riven och vecka 48 påbörjas arbetet för den nya gatan med vändplats mot Skälltorpsskolan.

 


Plats:
Byggbodarna i sydöstra hörnet av den stora parkeringen vid Selma Lagerlöfs Torg
Tid: 30 november kl 13-14.

Oppen bod