Just nu

Vårens frukostmöten på Selma Center

2018-01-22

Välkommen till Selma Center på frukost där vi berättar vad som händer just nu i Selma stad och planerna framöver. Butiker, bostäder, kommunikation, bilvägar och parken – men även historien som ledde fram till Selma Lagerlöfs Torg och det som finns här idag. Och mycket mer! Flera av oss som är aktiva i området finns på plats för att diskutera och svara på frågor.

 

18 JANUARI Trafikkontoret berättar om sitt arbete på Selma Lagerlöfs Torg. De pratar om vad som har hänt hittills, om vägar, gångstråk och vad som händer den närmaste tiden framöver.

 

15 FEBRUARI Park- och Naturförvaltningen berättar om parkens innehåll och hur den växer fram.

 

29 MARS Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen berättar om innehållet i stadsdelshuset med rum för kultur.

 

19 APRIL Botrygg berättar om de olika boendeformerna som de erbjuder i Selma stad.

 

24 MAJ White Arkitekter berättar om arkitekturen i Selma stad – material, färger och ytorna mellan husen.

 

 

ANMÄLAN TILL FRUKOSTMÖTEN KL 7.30-8.30

E-post: info@selmastad.se
Ange vilket datum du vill delta.