Just nu

Vinnare i arkitekttävlingen

2016-06-10

Vinnarna i arkitekttävlingen för parken vid Selma Lagerlöfs torg blev förslaget ”BACKA BINDER” ritat av ÅWL Arkitekter AB. Det valdes ut bland 20 inkomna förslag av en jury bestående av stadsträdgårdsmästare, planarkitekter, arkitekter och lokalrepresentanter där ett viktigt kriterium för juryn var de önskemål och synpunkter som boende i området har framfört tidigare. Förslagen skulle även visa hur parken kan ge förutsättningar för möten och ett rikt vardagsliv samt bidra med något nytt och unikt till platsen.

 

Efter ett enhälligt beslut i juryn prisades förstapristagarna den 10 juni på Selma center för sitt förslag som var det som mest övertygande förenade funktionella krav och arkitektonisk kvalitet. Pristagarna får också i uppdrag att arbeta vidare med att gestalta Selma stads parkstråk. Dessutom delades andra och tredje pris ut. En presentation av de vinnande förslagen och juryns bedömningar finns att läsa här. Du kan se samtliga pristagare och förslagen på Sveriges arkitekters webbplats, www.sverigesarkitekter.se

 

Prisutd4_1280Prisutd2_1286Prisutd_1282