Just nu

Vinnarna i arkitekttävlingen för Selma stads parkstråk presenteras

2016-06-07

Fredagen den 10 juni klockan 12.45-13.30 presenteras vinnarna i arkitekttävlingen för Selma stads nya parkstråk.

 

Mellan 1 december 2015 och 15 mars 2016 anordnade park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter en projekttävling om gestaltning av parkstråket i Selma stad. Sammanlagt tjugo förslag lämnades in och visades upp på Selma Center under april och maj månad. En jury har tittat på förslagen och kommer att presentera de vinnande förslagen på Selma Center, fredag 10 juni klockan 12.45-13.30. Det som vinner första pris får också i uppdrag att arbeta vidare med att gestalta Selma stads parkstråk.

Anledningen till att man bjöd in till tävling var att man ville få fram förslag som var nytänkande och väl gestaltade. De tävlande förslagen innehåller en grundidé för hela parkstråket och ett mer detaljerat förslag på ett utsnitt, av den södra delen av parken, som ingår i kommande detaljplan för Selma stad. Förslagen hade krav på sig att kunna hålla i ett långt tidsperspektiv, samtidigt som de skulle vara utvecklingsbara för framtida förändringar och behov och vara öppna för medborgarnas egna initiativ.

Du kan även se förslagen på Sveriges arkitekters webbplats, www.sverigesarkitekter.se.

Parkstråket sträcker sig från söder till norr, från hårdgjorda ytor och det urbana vid torget till vildvuxen natur i norr. I parken finns redan en lekplats som rustades upp 2015 och som ska införlivas i det nya parkstråket.