Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas. Till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Välkommen till Selma stad, en plats fylld av liv.

Nyheter

Visa alla

2016-09-26

Vi bjuder in till Familjedagen på Selma Lagerlöfs Torg den 1 oktober med höstaktiviteter för stora och små. Selma Center har öppet hus kl 10-14. Här träffar ni representanter från byggherrarna och ni får chansen att ställa frågor om nya Selma stad. Göteborg & Co gästar torget och berättar om det stundande 400-års jubileet. Passa på…

2016-09-16

Fredag och lördag den 16 och 17 september pågår Learning village, en workshopsliknande mötesplats där privatpersoner, föreningsrepresentanter och kommunanställda samtalar om hur olika idéer och projekt kan hjälpa lokalsamhället – och hur dessa ska bli verklighet. Fokus är det nya stadsdelshuset med rum för kultur på Selma Lagerlöfs torg, men…

2016-09-02

Ett jättestort grattis till Skälltorpsskolan i Backa där lärare och elever har tilldelats Karin Söderstipendiet för arbetet med Selma Lagerlöf och hennes texter. Skolan har samarbetat med Selma Lagerlöf-sällskapet i drygt två år. Hennes texter passar bra för ungdomar i högstadiet. Dessutom ligger skolan vid Selma Lagerlöfs Torg med många gator…

Aktuell bygginfo

Visa alla

2016-08-18

Nu börjar den efterlängtade omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. Under de närmaste åren kommer det att byggas ett nytt torg, 800 bostäder, butiker, kontor, en kombinerad idrottshall med studentlägenheter, en ny hållplats, parkstråk och ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Det tar flera år innan allt är klart…

2016-05-20

Sigrid Storrådas Gata, Gullhavregatan och Palmträgatan. Det är namnen på tre framtida gator i nya Selma stad som nu har fått namn efter beslut i Kulturnämnden. De nya gatunamnen tar fasta på Selma Lagerlöfs författarskap och befintliga gator runt torget. Selma Lagerlöf skrev om drottningen Sigrid Storråda 1899 i boken "Drottningar i…

2016-04-28

Måndagen den 2 maj startar Göteborg Energi byggnation av fjärrvärmeledning på Selma Lagerlöfs Torg. Som besökare kommer du att märka av maskiner och öppna schakter i området vid Fiskhuset och längs med torgstråket till biblioteket vidare förbi Backa kulturhus mot gångbron.