Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas. Till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Välkommen till Selma stad, en plats fylld av liv.

Nyheter

Visa alla

2018-04-09

Då är det dags för nästa frukostmöte! Välkommen till Selma Center på frukost där vi berättar vad som händer just nu i Selma stad och planerna framöver. Butiker, bostäder, kommunikation, bilvägar och parken – men även historien som ledde fram till Selma Lagerlöfs Torg och det som finns här idag.…

2018-03-20

MÖTET ÄR INSTÄLLT! Vi återkommer med nytt datum. Välkommen till Selma Center på informationsmöte om gestaltningsförslaget för Selma Lagerlöfs Torg. Under mötet berättar landskapsarkitekten om hur Trafikkontoret planerar utforma torgets gemensamma ytor framöver. Tanken är att torget ska erbjuda en skön plats…

2018-03-13

Då är det dags för nästa frukostmöte! Välkommen till Selma Center på frukost där vi berättar vad som händer just nu i Selma stad och planerna framöver. Butiker, bostäder, kommunikation, bilvägar och parken – men även historien som ledde fram till Selma Lagerlöfs Torg och det…

Aktuell bygginfo

Visa alla

2018-03-02

Husen har nu börjat ta form på flera ställen i Selma stad. Göteborgslokaler sätter nu väggarna på det nya stadsdelshuset med rum för kultur och väster om Litteraturgatan har Botrygg pålat och spontat för sina bostadsrätter. Deras byggnation går enligt planerna och en fast kran monteras för fortsatt byggnation. Den nya vägen Backadalen…

2018-02-20

Mellan 26 februari och 2 mars kommer Backadalen att stängas av för fordonstrafik, från Rimmaregatan till Bäckebolsvägen. Arbete kommer att genomföras för att ansluta den nya Backadalenvägen till befintlig väg mot E6:an. Infart till vårdcentralen och Rimmaregatan sker från Litteraturgatan. Följ orangea hänvisningsskyltar på plats. Cyklister och gångtrafikanter kommer fram på…

2017-11-24

Vi har ställt fem frågor om det nya stadsdelshuset med rum för kultur till Åsa Lorentzi, processledare Jämlikt Norra Hisingen SDF Norra Hisingen och projektledare stadsdelshus med rum för kultur. Åsa samordnar stadsdelsförvaltningens arbete med det nya stadsdelshuset, byggnationen är i full gång och vi är nyfikna på vad det nya…