Just nu

Snart full höjd på första huset

2020-09-30

Husbyggnation Selma stad
Äldreboendet fortsätter växa uppåt.


Byggnationen längs med torgstråket är en del i den stora omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad.


Byggnationen av äldreboendet startade i våras och huset når snart full höjd samtidigt som byggnationen av kvarteren bredvid också är igång i olika skeden.


Under oktober fortsätter hus B1, äldreboendet nya Backahus med 56 lägenheter, att ta form och högsta våningen kommer att nås. Arbetet består bland annat av att bygga upp väggar och gjuta bjälklag.


Hus B2 bredvid äldreboendet kommer inrymma hyreslägenheter. I källaren fortsätter nu arbetet att bygga två skyddsrum och den övriga källaren.


Översiktsbild av pågående byggnation.


I hus E1, det runda huset som kommer innehålla hyresrätter och verksamhetslokaler, påbörjas förberedande arbeten för bottenplattan.


I hus C2 och C3 där det byggs bostadsrätter kommer bottenplattor och källarväggar att gjutas för skyddsrum i källarplan.

Översiktsbild Selma stad


Läs mer om äldreboendet här.